วิธีการสั่งซื้อ

1. ทางร้านส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า


2. เมื่อตกลงราคา ลูกค้าจ่ายมัดจำ 50% ของราคาสินค้าทั้งหมด


3. ทางร้านจะขึ้นตัวอย่างสินค้าให้ 1 ชิ้น เพื่อตกลงงาน ก่อนขึ้นงานจริงทั้งหมด


4. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนเดินทางมารับสินค้า หรือจีดส่งสินค้า