ข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด


ข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
บุคคลที่ได้รับการยกเว้น มีรายละเอียดดังนี้  • บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการ

 • บุคคลที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ 

 • พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ชั้นเปรียญ นักบวชนิกายมหายาน

 • บุคคลที่ได้รับการยกเว้น เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกรับราชการทหารในยามปกติ

 • สามเณร ภิกษุ นักบวชพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 • นักบวชศาสนาอื่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญให้ไว้

 • บุคคลที่ผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (เรียน รด.) ครบตามหลักสูตรที่กำหนด

 • นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม

 • ครู ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญไว้ให้

 • นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 • นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคมผลหวยหุ้นวันนี้

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน